Dzisiaj kolejna część poradnika antypedagogicznego, czyli elementarza postaw wobec dzieci, które prowadzą do problemów wychowawczych.

Każdy rodzic (opiekun, nauczyciel) wychowując dziecko stosuje wobec niego określoną postawę, którą można określić mianem „stylu wychowawczego”. Rozróżnić możemy styl autokratyczny, liberalny kochający (bezstresowe wychowanie) oraz styl demokratyczny. Najbardziej korzystny dla rozwoju dziecka jest styl demokratyczny. Natomiast styl autokratyczny oraz liberalny wpływają niekorzystnie na postawy i samoocenę dziecka.

Więcej o tych dwóch typach przeczytać można w artykule napisanym przez mgr Annę Wilczyńską, Dyrektor Akademii Przyszłości.

ANTYPORADNIK WYCHOWAWCZY – ZASADA 2 – NIEODPOWIEDNI STYL WYCHOWAWCZY

Źródło: http://www.kupindeks.pl/news/show/81,zdoluj-dziecko-w-6-krokach-krok-2-twarda-reka-albo-robta-co-chceta.html